Aktuality | 20.10.2023

Generální shromáždění spolku Marjánka

Visits: 29

V polovině září se uskutečnilo 4. generální shromáždění členů spolku Marjánka, na němž byl mimo jiné zvolen nový výkonný výbor.

Členové spolku Marjánka se sešli v sále na Salvatorgasse, kde každý týden probíhají nácviky dvou dětských kategorií našeho folklórního souboru a kde se také pravidelně ve středu večer koná „Marjánkovská tančírna“. Na programu shromáždění bylo zhodnocení činnosti za rok 2022, odsouhlasení hospodaření a výroční zprávy, přijetí nových členů a volba nového výkonného výboru.

Spolek má v současnosti 39 členů, kteří tvoří stabilní členskou základnu. Na shromáždění bylo přijato šest nových členů, kteří se již před oficiálním přijetím do spolku aktivně účastnili některých aktivit.
Nově zvolený výbor má sedm člený, z toho tři nové členy. Zvoleni byli i dva zástupci z řad mužů, kteří zpestřili doposud čistě dámskou skladbu vedení spolku.

Na schůzi se hodnotily také akce uskutečněné během tohoto roku a představovaly se akce naplánované do konce roku. Hlavní z nich bude vystoupení dětí z Marjánky na folklorním koncertu s názvemZahrajme sa spolu”, který pořádá 19. listopadu spolek SOVA v prostorách na Marktgasse. Dále výtvarný workshop na téma „Tvoření Mikuláše, čerta a anděla“, jež je naplánován na 24. listopadu na Salvatorgasse. Pod záštitou krajanského spolku České srdce připravujeme oblíbený workshop „Pečení perníčků“ a poprvé také burzu dětského oblečení. Obě akce se budou konat 2. prosince v prostorách Slovanské Besedy v Drachengasse. Pro děti z Marjánky se 6. prosince uskuteční již dlouho očekávaná „Mikulašská besídka“.

Výkonný výbor spolku. Zleva: M.Canov, M.Jusko, M.Buchwald, K.Zemanová, K.Kytková, M.Canova, M.Caudr

Členové spolku na generálním shromáždění

Zprávu kontrolní komise prezentoval Michael Canov