Rodina Canova v pohádce

Rodina Canova v pohádce "O červené Karkulce" | 2008

Zájmový kroužek v českém jazyce

Z pohádky do pohádky

Děti se v kroužku naučí jednoduché básničky, písničky, říkadla, pohybové a rytmické hry a další elementární činnosti spojené s jejich mateřským jazykem. Seznámí se s dramatizací nejznámějších českých pohádek jako jsou například „O velké řepě“, „Boudo, budko“ nebo „O neposlušných kůzlátkách“.

Věk: od 4 do 8 let
Vedoucí: Mgr. Martina Canova
Místo konání: Salvatorgasse 12, 1010 Wien
Čas: středa, 16:00–17:00
Příspěvek spolku: 60,- EUR / semestr (děti členů spolku mají slevu 50%)
Přihláška ke stažení
Informace a registrace:
Mgr. Martina Canova
Tel.: +43 676 93 06 659
E-Mail: office@marjanka.at

Zpět k přehledu
Rodina Canova v pohádce

Rodina Canova v pohádce "O červené Karkulce" | 2008